polityka prywatności

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych

SEAMED Sp. z o.o., Żylice 35A, 63-900 Rawicz, REGON: 146899326, NIP: 5252571644, właściciel strony www.owproton.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników stanowi dla nas priorytet. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W niniejszych Zasadach przetwarzania danych osobowych („Zasady“) chcielibyśmy poinformować o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je używamy.

 

§ 1

DANE OSOBOWE I ICH PRZETWARZANIE

1.1.  KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy dane osobowe:

 • Nazwa i dane kontaktowe – adres e-mail i imię i nazwisko. ( tylko w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego )
 • Dane dotyczące korespondencji między SEAMED Sp. z o.o. a klientem
 • Zapisane informacje dotyczące zachowania na stronach internetowych, których administratorem jest firma SEAMED Sp. z o.o.

1.2.  CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Komunikacja. Zgromadzone dane wykorzystujemy do celów komunikacji z użytkownikiem i jej personalizacji. Z użytkownikiem możemy się kontaktować na przykład telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mailem.
 • Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów. Podstawą przetwarzania danych może być również uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszej strony, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowania porozumień na podstawie uzasadnionego interesu.
  • Jeżeli użytkownik nie jest naszym klientem, dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody.
  • Użytkownik może w każdej chwili bezpłatnie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.
  • Przetwarzanie plików cookies ze strony internetowej. Jeżeli w przeglądarce internetowej użytkownika włączono obsługę plików cookies, przetwarzamy zapisy zachowań użytkownika na podstawie plików cookies umieszczonych na stronie internetowej, w celu zapewnienia lepszego jej działania.

1.3.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Dane osobowe użytkownika będą przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób udostępniane wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeżeli użytkownik wyraził wcześniej na to zgodę.

 • przewoźnikom w celu dostarczenia zamówionych przez użytkownika produktów lub usług oraz rozpatrywania reklamacji, włącznie z odstąpieniem od umowy
 • osobom trzecim, np. reprezentantom prawnym, sądom w celu egzekwowania lub zawarcia jakiejkolwiek umowy z użytkownikiem;
 • organom publicznym (np. Policji)

§ 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I CZAS PRZECHOWYWANIA

2.1.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasza strona internetowa i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

2.2.  OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy:

 • Zgoda na otrzymanie informacji o dostępności towaru pozostaje ważna do czasu wysłania informacji o dostępności, nie dłużej jednak niż przez 1 rok lub do jej odwołania.
 • Zgoda na przetwarzanie informacji w celu kontaktu z firmą 1 rok od momentu zakończenia ciągłości korwspondendcji.

W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub z przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 3

PRAWA PODMIOTU PRZETWARZANIA DANYCH

 • Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzamy, może w każdej chwili zażądać bezpłatnego udzielenia informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.
 • Jeżeli użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe przetwarzamy z naruszeniem przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, może zażądać wyjaśnień, naprawienia zaistniałego stanu rzeczy, w szczególności może zażądać dokonania zmiany, uzupełnienia, usunięcia danych osobowych lub zablokowania danych osobowych.
 • Użytkownik może w dowolnej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jego dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, które są niezbędne do realizacji przez SEAMED Sp. z o.o. obowiązków ustawowych (np. realizacja złożonego już zamówienia) lub do ochrony prawnie uzasadnionego interesu. Dane osobowe zostaną usunięte również wtedy, gdy nie będą one potrzebne do określonego celu lub jeżeli zapisanie danych osobowych użytkownika będzie niedopuszczalne z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

§ 4

PLIKI COOKIE

Nasza strona internetowa używa tzw. plików cookie, aby nasza oferta była dostosowana, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zapisane na komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika, używane przez przeglądarkę stron internetowych. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj. Plików cookie używamy np. do:

 • dostosowania naszej stron do wymagań użytkowników dzięki monitorowaniu odwiedzin, poruszania się po stronach i używanych funkcji

4.1.  KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Pliki cookie używane na naszej stronie można podzielić na dwa podstawowe rodzaje. Krótkoterminowe tzw. „session cookie“ są usuwane natychmiast po opuszczeniu naszej strony. Długoterminowe tzw. „persistent cookie“, pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika przez dłuższy okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia (czas pozostawienia plików cookies w urządzeniu użytkownika zależy od ustawień pliku cookie i ustawień przeglądarki).

Pliki cookie można również podzielić według ich funkcji na:

 • analityczne, które pomagają nam ulepszać naszą stronę dzięki lepszemu zrozumieniu, jak używają ich odwiedzający
 • konwersyjne, które umożliwiają nam analizę różnych kanałów sprzedaży
 • trackingowe (monitorujące), które w połączeniu z konwersyjnymi pomagają analizować efektywność różnych kanałów sprzedaży
 • remarketingowe, których używamy do personalizacji treści reklam i ich poprawnego wyświetlania
 • podstawowe, które są istotne dla podstawowej funkcjonalności strony internetowej

4.2.  WYŁĄCZENIE PLIKÓW COOKIE

Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów.

Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej

§ 5

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy i wniosków dotyczących niniejszych Zasad prosimy o kontakt pod adresem lub numerem infolinii dostępnym w stopce niniejszych Zasad.

Kontakt: Ośrodek wczasowy PROTON

ul. Sułkowskiego 6

78-100 Kołobrzeg+48 94 352 48 46

+48 94 352 48 47

+48 94 352 33 77

e-mail: info@owproton.pl

§ 6

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych obowiązują od 25.05.2018 r.